Услуги

Консултации и изготвяне на стратегии

Собствениците и мениджърите имат различни идеи за това какво трябва да се направи, за да увеличат продажбите си. С толкова много опции: хора, структури, процеси — е много трудно да се определи точно какво е нужно. Аз мога да ви помогна да определите уверено кой път да следвате, за да увеличите значително търговските резултати.

Търговски тренинги за реални резултати

Дали досегашните ви тренинги носят резултатите, които очаквате? Съгласно ES Research Group, около 85% от търговските тренинги се провалят, защото са неефективни и скучни, неприложими в практиката. Нашите обучения са силно интерактивни, фокусирани върху реалната промяна в поведението и развиват важни търговски умения.

Lead generation

Здравословният поток от lead-ове дава на компаниите постоянен набор от потенциални клиенти и е от решаващо значение за растежа им. Независимо дали вашият бизнес тепърва започва и се опитвате да спечелите първите си клиенти, или ако искате да увеличите още повече приходите си, ето няколко идеи за генериране на повече добри B2B lead-ове.

Ползи

По-голяма активност и повече препоръки

Повече разговори, срещи и оферти ще увеличат чувствително продажбите.

Повече оферти

Прекарвайте повече време с добре квалифицирани проспекти, които ще поискат конкретни оферти.

По-големи сделки

Увеличаване на размера на сделките увеличава драстично рентабилността, при това с минимални усилия.

КАКВО СЪМ ПРАВИЛ ДОСЕГА

Телефонни разговора
Срещи с клиенти
Изпратени оферти
Корпоративни клиента

кАКВО ПОДОБРЯВАМ

Целта ми е с възможно най-малки промени в организацията да се постигнат максималните възможни резултати. Смятам, че малки подобрения на точните места могат да доведат до големи подобрения в резултатите.

По-висока активност спрямо проспектите (140%)
81%
Увеличаване на средния размер на сделките (240%)
87%
Получаване на повече референции от клиентите (320%)
93%
Повече оферти и проформи, повече продажби (63%)
40%

ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ПОМАГАМ НА КЛИЕНТИТЕ СИ?

ПУБЛИКАЦИИ

Вижте всички