ЕфективностМетодики (how to)Стратегии (better vs bigger)Технологии за по-добро познаване на клиентите

Петте най-добри начина за измерване на екипната ефективност

Ще ви отнеме само 5 минути

На сегашния все по-конкурентен пазар е от решаващо значение за всички бизнес екипи да бъдат максимално ефективни.

Но какво е ефективност на екипа и как да я измервате?

Тя да бъде определена като „способността на екипа да постигне цели или задачи, дефинирани от него или по-висш орган“. За да бъде ефективен, екипът се нуждае от своите служители, които да бъдат ангажирани, продуктивни и управлявани. Да имаш ефективен екип е решаващо във всеки бизнес, защото ти дава повече стойност за инвестираните пари и води до крайния цялостен бизнес успех.

И така, как да разберете дали вашият екип е ефективен?

Първо, усещането за ангажираност и сплотеност ще повлияе значително на ефективността на вашия екип. Второ, печалбата също ще покаже ефективността на вашия екип.

Що се отнася до останалите? Е, ние очертахме 5 прости, разбираеми и достъпни метода, с които можете да измервате ефективността на вашия екип.

1. Присъствие на служителите

Ако вашите служители отсъстват без основателна причина, вие излишно им плащате за работа, която не извършват. Това ще се отрази драстично върху ефективността на вашия екип, тъй като целите няма да бъдат постигнати бързо и ще са необходими повече пари за тяхното постигане.

Необяснимото или ненужно отсъствие на служители може да е знак за нещо далеч по-проблематично – това може да е знак, че те не се чувстват ангажирани или удовлетворени от работата или като част от екипа.

Необяснимото отсъствие предполага и лоша динамика на екипа или дори тормоз на работното място. Това пречи на служителите да работят и намалява ефективността им. Разбира се, това е неприемливо, така че ако служител демонстрира прекомерно отсъствие, трябва да разберете причината. Ето как да измервате присъствието на служителите:

 • Измервайте обратното, процента им на отсъствия: За да направите това, разделете общия брой отсъстващи дни на служител на общия брой работни дни и го умножете по 100.
 • Също така, измервайте колко често служителите закъсняват. Въпреки че това не винаги означава, че служителите са незаети или неефективни, това може потенциално да намали ефективността на вашия екип, тъй като намалят времето за задачи. Също така, закъснелите служители могат да причинят раздразнение или неудовлетвореност на другите служители, което ще намали ефективността на екипите.

2. Клиентска задоволеност

Цел номер 1 на всеки екип е да задоволи своите клиенти. Измерването на удовлетвореността на вашите клиенти е ключов начин за измерване на ефективността на вашите екипи. Накратко, ако вашите клиенти са доволни от вашите продукти и услуги, значи имате ефективен екип, който обслужва отлично ценните ви клиенти. Ето как може да измервате на удовлетвореността на клиентите:

 • Събиране на отзиви на клиентите чрез анкети. Всъщност можете да позвъните на клиентите си или да поискате да се срещнете с тях, за да съберете по-подробна информация за техния опит. Подобно на повечето хора, клиентите ви вероятно са много заети и нямат време за обсъждане ефективността на вашите екипи. Следователно, проучване, което в идеалния случай ще отнеме по-малко от минута за завършване и е лесно достъпно чрез имейл връзка, е най-добрият начин да се съберат техните отзиви.
 • В проучването, описано по-горе, има множество въпроси, които бихте могли да включите; като „мислите ли, че продуктите са с високо качество?“, „чувствате ли се удовлетворени от полученото от вас обслужване?“. Това ще даде обща оценка на удовлетвореността на клиентите (ООУК), която ще демонстрира какво мислят клиентите за вашия продукт и вашия екип.
 • Можете също да измерите лоялността на клиентите като начин за измерване на тяхната удовлетвореност и по този начин ефективността на вашите екипи. Лоялността на клиентите включва неща като намерението им да купуват отново или от вас. Един популярен начин за измерване е чрез събиране на Нетна промоционална оценка (NPS). Питайте „каква е вероятността да ни препоръчате на роднина или приятел?“. 
 • И накрая, можете да съберете оценка за усилията на клиентите (ОУК). Това измерва усилията, необходими на всеки клиент, за да разреши проблема си, ако има такъв (1 = много малко усилие, 7 = много високо усилие). Този метод е въведен в Харвард и е чудесен за показване на ефективността на екипа, като показва как клиентът чувства, че проблемите му се решават.

3. Текучеството на служителите

Измерването на текучеството на служителите е чудесен начин за измерване на ефективността им. Има неволни напускания, когато сте принудени да съкратите или уволните някого; това не означава непременно лоша ефективност на екипа, тъй като понякога такива обстоятелствата увеличават оборота на една компания.

Ако вашата компания има голямо доброволно текучество, това потенциално показва, че служителите са неудовлетворени от компанията или техния екип. Тогава ще трябва да се наемат нови служители, а това е скъпо. Ето как да измервате текучеството във вашата организация:

 • Общ коефициент на задържане. Изберете период на измерване. Разделите общия брой на служителите в края на този период на общия им брой в началото на периода, и го умножите по 100.
 • Общ коефициент на текучество: Разделете общия брой служители, които са напуснали за периода, на средния брой служители (през този период) и умножавете по 100.
 • Средна продължителност на трудовите договори. Съберете стажа на всеки служител и след това го разделете на общия брой служители. Колкото по-голяма е средната продължителност на договорите, толкова по-добре.
 • Броят на новите служители в сравнение с общия брой служители. Разделете броя на новите на общия брой на хората в компанията. Колкото по-малък е броят на новите служители, толкова по-добър е вашият процент на текучество.
 • Процент на задържане на „звездите“. Това са служителите, които имат отлично поведение, мотивирани са, продуктивни, организирани и страстни. В идеалния случай Вие искате да задържите тези служители, защото по-вероятно е те да направят екипа по-ефективен. По подобен начин трябва да измерите процента на задържане на лошите служители. Ако тези хора останат, това ще намали ефективността на вашия екип.

Удовлетворението на служителите

Следвайки предишната точка, по-доволните служители ще повишат ефективността на екипите, тъй като ще имат по-нисък процент на текучество. По същия начин доволните служители ще бъдат по-ефективни, тъй като ще бъдат по-ангажирани, мотивирани и подтикнати да постигнат целите на екипите. Ето няколко метода за измерване задоволството на служителите:

 • Нетна оценка за промотиране на служителите: по скалата от 1 до 10 (10 е много вероятно, 1 изобщо не е вероятно) попитайте служителя „колко е вероятно да препоръчате на член на семейството или приятел да прави бизнес с нас?“. Ако отговорът е по-близо до 10, това показва, че служителите са удовлетворени в рамките на бизнеса и как се отнасят към тях.
 • Неформални разговори: трябва да отделите време, за да зададете въпроси на вашия екип от рода на „Какво правим добре?“, „С кое не се справяме добре?“, „Как се чувствате като част от екипа?“, „Колко успешно се справяте?“. Тази обратна връзка ще бъде задълбочена представа за работата на екипа и доколко доволни се чувстват служителите.
 • Използвайте въпросници за ангажираност и удовлетвореност: Това е лесно да се направи, администрира и анализира. Инструменти като Survey Monkey или Google Forms ви позволяват да ги направите безплатно и не изискват много време.

Измерване на производителността на екипа

Измерването на производителността на екипа е ключов начин за гарантиране на неговата ефективност. Ако са продуктивни (печалба, постигане на цели и съвместна работа), тогава те ще бъдат ефективни.

Когато измервате производителността, важно е първо да определите какво означава това за вас и вашия екип. Попитайте се „каква е нашата крайна цел?“, „кога искаме това да я постигнем?“ и „как искаме да я постигнем?“ Освен това се запитайте какво измервате. Ще бъде нещо като „всички задачи приключени ли са навреме?“ или „правим ли достатъчна печалба?“.

Най-добре е да измервате производителността последователно и постоянно. Ето няколко начина за това:

 • Приходи на 1 служител. За да се изчисли това, разделете приходите на общия брой на служителите. Това помага да се оцени с какво вашият екип допринася за организацията, какво всеки служител допринася за отделния екип, и ще ви помогне да изчислите разходите за загуба на конкретен служител.
 • Общи разходи за работна сила. Това е сумата от всички компенсации, обезщетения и други разходи в екипа.
 • Коефициент на ефективност. За да направите това, разделете печалбата на разходите за подобряване на организацията.

И така, вече знаете как да измерите ефективността на вашите екипи. Бяха ли полезни тези съвети за Вас? Пишете ми сега, а аз ще ви дам 1-часова безплатна онлайн консултация.