Employer brandingОрганизационна култура

Колко е лесно да подобрим организационната култура на компанията ни

Ще ви отнеме само 5 минути

Мениджъри често ме питат: „Какво мога да направя, за да подобря културата в моята организация?“

Истината е, че няма само едно нещо, което ще подобри начина, по който вашите служители се чувстват относно това, което правят и за кого го правят. Определяме културата като колективни сърца и умове на една организация.

Има много неща, които влияят на нагласите на служителите за тяхната работа и тяхната компания. Когато правим оценки на културата, често откриваме, че много механизми, процеси и дейности, свързани с преживяването на служителите по време на работа, играят роля в това как се чувстват. Откриваме също така, че основното влияние върху служителя идва от прекия му мениджър.

И така, ето 10 съвета, които лидерите на всички нива трябва да следват, за да подобрят организационната култура на компанията.

1. Създавайте и комуникирайте смислени ценности

Ценностите трябва да са повече от празни лъскави думи. Ценностите са ориентир за всички в организацията как да действат и да си взаимодействат помежду си, с клиентите и общността. Препоръчвам не повече от 5 ценности, така че да са лесни за запомняне и разбиране от служителите – кое е важното за компанията.

Лидерите трябва да комуникират не само ценностите, но и очакваното поведение, свързано с всяка ценност. Това помага на служителите да разберат какво се очаква, което намалява несигурността и гарантира, че всички са съгласни с начина, по който трябва да се правят нещата в компанията.

Най-важният начин за предаване на ценности е мениджърът да даде пример. Ценностите не са само за персонала от първа линия, но и за всички в организацията. За да имат значение ценностите, служителите от първа линия трябва да виждат своите мениджъри се придържат към тях ежедневно.

2. Провеждайте правилна селекция

Твърде често мениджърите бързат да запълнят свободната длъжност и пренебрегват задаването на правилните въпроси, за да осигурят правилното съвпадение. Мениджърите често използват опита като ключов фактор при избора на служители, но ако искате подходящия човек, някой, който ще работи добре с другите и ще бъде успешен, той трябва да споделя ценностите и организационната култура на компанията.

Препоръчвам да използвате въпроси за интервюта, съобразени с основните ценности на компанията, като начин да опознаете по-добре кандидатите и да предвидите как те ще допринесат не само в конкретната си роля, но и за културата на компанията. Също така препоръчвам да се използва подход за поведенческо интервю, при който кандидатите трябва да участват в дадена дейност като част от процеса на интервю. Това изтласква кандидатите от зоната им на комфорт и предоставя възможност за оценка на поведението им, вместо просто задаване на въпроси.

3. Подобрете ориентирането и въвеждането

Почти 30% от новите служители напускат работното място през първите 90 дни. Новите наети лица трябва да получат ефективна и ангажираща ориентация (през първите 1-2 дни на работа), както и добре обмислен процес на въвеждане (през първите 3 месеца).

От решаващо значение е през това време новите служители да бъдат въведени успешно, за да се гарантира, че се чувстват свързани с работата, екипа си и организацията. Това може да стане чрез установяване на правилните приоритети от ден 1, карайки служителите да се чувстват добре дошли от самото начало, изпълнявайки организирана и ефективна програма за обучение и тествайки ги за разбиране и способности (между 30-тия и 60-тия ден), за да сте сигурни, че са въведени по правилния начин.

4. Подкрепяйте и упълномощавайте служителите си

Мениджърите трябва да предоставят на служителите точната информация, правилните инструменти, точната подкрепа и контрола и силата да вземат решения. Те трябва да определят и очакванията, да предоставят на служителите това, от което се нуждаят, за да успеят, и след това да оставят служителите си да си вършат работата, без да управляват микро детайлите. Важно е да упълномощите служителите и да изградите доверие.

5. Ангажирайте служителите целогодишно

Ангажираността на служителите продължава да бъде основен проблем, като само 34% от тях са ангажирани в работата си. Мениджърите могат да ги ангажират, като гарантират, че служителите знаят колко са важни за компанията, тъй като това им помага да се чувстват свързани с мисията й.

Обучавайте служителите за целите на компанията, годишните цели и различни планове за действие. Информирайте служителите за резултатите на компанията и напредъка към целите и ги включвайте в разработването на планове за подобряване на компанията.

6. Тренирайте служителите

Неформалната обратна връзка помага на служителите да разберат как поведението им се измерва спрямо очакваното. И все пак, 32% от служителите чакат повече от 3 месеца, за да получат обратна връзка от своя мениджър, несигурни как тяхното представяне отговаря на очакванията.

За да бъде ефективна неформалната обратна връзка, тя трябва да бъде навременна, справедлива, балансирана (да предоставя както положителни, така и конструктивни), да обяснява „защо“ поведението е важно, и трябва да включва искрена лична благодарност или жест на признателност.

7. Комуникирайте ефективно със служителите

Когато провеждаме фокус групи със служители, често откриваме, че липсата на комуникация е често срещано оплакване. Когато споменем това на мениджърите, те често са изненадани, тъй като са убедени, че общуват редовно със своите екипи. Проблемът обикновено не е в количеството комуникация, а по-скоро в качеството й.

За да подобрите качеството на комуникацията, не забравяйте да запазите думите си прости и точни, обмислете езика на тялото си и тона на гласа и се уверете, че времето и нагласата са правилни. Използвайте множество канали, за да предадете съобщението си и да се уверите, че то е правилно подсилено. Не забравяйте, че комуникацията върви по два начина, затова проверете дали служителите ви са разбрали съобщението ви, като им зададете въпроси като: „Какви са следващите ви стъпки?“

8. Разберете как служителите ви искат да бъдат оценени и признати

Признанието е един от най-добрите начини да накарате служителите си да се чувстват оценени, да подсилят положителните навици, да запазят най-добрия си талант и да стимулират ангажираността; като ги уведомите, че това, което правят, има значение. Въпреки това, служителите често не се чувстват оценени. Всъщност 63% от служителите признават, че не получават достатъчно похвали.

Служителите се различават по начина, по който усвояват и обработват информацията (визуална, слухова или кинестетична), така че мениджърите трябва да разберат, че някои служители обичат да чуват тяхното признание, някои обичат да го виждат, а други обичат да го усещат и преживяват.

Препоръчваме на мениджърите да използват комбинация от методи за разпознаване, базирани на Казване, Писане и Правене. Някои от любимите ми са: похвала и признание по време на среща, писане на благодарствени мейли, създаване на забавна програма за разпознаване или съвместна работа заедно със служител, изпълняващ задача, която може да не му харесва. Всеки служител е различен, така че признанието трябва да бъде персонализирано за всеки човек.

9. Водете тежки разговори и вземайте тежки решения

Мениджърите, които не държат служителите си отговорни, създават негативна среда, в която високоефективните служители се разочароват, намаляват усилията си и в крайна сметка напускат. Мениджърите трябва да се чувстват удобно да водят тежки разговори с тези, които не показват очакваното поведение. Те трябва и да вземат тежки решения и да освобождават служителите, които не изпълняват задълженията си.

10. Показвайте на служителите, че се грижите за тях и тяхната организационна култура

Покажете на служителите, че се грижите за тях като за личност и че сте посветени на подобряването на организационната култура на вашата компания. Направете това, като сте на разположение, за да ги подкрепяте и да се вслушвате в техните нужди. Когато слушате, давайте цялото си внимание и слушайте съпричастно, за да разберете служителя.

Винаги показвайте уважение към служителите и признателност към това, което правят. Опознайте служителите си и от какво се интересуват. И накрая, бъдете честни и отворени, когато общувате със служителите, тъй като това е ключов фактор за установяване на доверие.


Насърчавам мениджърите на всички нива да разгледат опита на своите служители и да идентифицират областите, в които могат да се направят подобрения. Културата се създава от смесването на различни фактори и влияния. Въпреки че културата може да бъде сложна, има действителни начини да я променим и подобрим.

За мен темата е изключително важна, убеден съм, че и за Вас. Нека поговорим още сега.