Employer brandingЕфективностОрганизационна култураСтратегии (better vs bigger)

Въздействието на намаленото работно време

Ще ви отнеме само 3 минути

Въздействието на намаленото работно време

Ако същите резултати могат да бъдат постигнати за по-малко часове, защо да работим на пълна работна седмица?

Много се говори за потенциалните ползи от намаленото работно време. Превръщането на 36 часа в норма вместо 40 може да доведе до подобряване на благосъстоянието на служителите без загуба на производителност за бизнеса.

Редица проучвания показват, че в даден момент производителността намалява с увеличаване на броя на отработените часове. Четиридесетчасовата работна седмица може би изтощава хората ненужно.

Много компании по света са установили четиридневна работна седмица за последните две години. Японското правителство дори го препоръча като национална политика. Това не е нова идея, но изглежда е стана обект на по-голямо внимание, тъй като пандемията от COVID-19 наложи широка преоценка на начина, по който работим, включително страхотна миграция от офиса към дома и хибридна офисна реализация.

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

 • Идеята зад съкратената работна седмица е да се постигнат същите резултати за по-малко часове, така че хората да имат повече време за други интереси, да прекарват време с близките си и да управляват живота си.
 • Компаниите имат шанс да увеличат продажбите, да намалят прегарянето  на служителите и по-ниски нива на напускане, наред с други положителни страни.
 • Фокусът върху резултатите вместо върху отработените часове означава, че няма нужда да намаляваме заплащането или обезщетенията.
 • Голяма промяна в начина, по който мислим и подхождаме към работата, е предшественик на стандартизирането на четиридневната работна седмица.

Какво е намалена работна седмица?

36, 32 или 30 часова работна седмица (четиридневна в идеалния случай) без загуба на производителност, заплащане или обезщетения. Всеки в компанията може да работи гъркаво – от понеделник до четвъртък или петък – избирайки в кои часове. Други възможности включват позволяване на всеки служител да избере своя допълнителен почивен ден или да има политика за цялата компания за различен трети почивен ден, като понеделник или сряда.

Има плюсове и минуси на всеки избор. Например, поддържането на един и същ график на всички увеличава възможностите за съвместна работа, но оставя компанията без персонал в дните, когато повечето други работят. Гъвкавият трети почивен ден може да е по-добър за отделните служители, но по-труден за екипите.

Колко часа наистина работим?

Данните на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) показват, че средните годишни часове, отработени от заетите през 2020 г., са били най-ниски в Германия – 25,6 на седмица. Американците работят средно 34 часа на седмица, канадците работят 32 часа, англичаните – 26 часа, испанците – 30 часа, а японците – 31 часа седмично.

Предимства на по-кратката работна седмица

Основната цел на съкратената работна седмица е да се подобри качеството на живот на служителите. Като работят по-малко часове и почиват повече, хората имат повече време за лични приоритети като тези:

 • Прекарване на повече време със семейството, приятелите и домашните любимци
 • Медицински грижи
 • Личностно развитие
 • Образование
 • Спорт
 • Пътуване
 • Хобита
 • Поддръжка и подобрения на дома
 • Управление на домакинствата

Но трябва да има ползи и за работодателите. Компаниите, които наистина поставят хората си на първо място, са изключение, а не норма. (Според едно проучване има още много критерии, които включват разнообразие, приобщаване, гъвкави графици, отдалечена или хибридна работа и 40-часова или по-малко работна седмица).

Ето ползите и за компаниите:

 • Увеличени продажби
 • Намалено прегаряне на служителите
 • Подобрено задържане на служителите
 • Засилено привличане на нови таланти
 • По-ниски оперативни разходи за офис (освен ако компанията вече работи изцяло дистанционно)
 • По-голям набор от кандидати за отворени позиции

Всъщност, има още много ползи за компаниите, прилагащи по-кратка работна седмица

 • По-прецизно поставяне на цели, постижими в рамките на по-кратка работна седмица
 • Приоритизиране и преоценка на задачите
 • Увеличаване на автоматизацията
 • Наблягане на човешката креативност
 • Ограничаване на социалните събития, свързани с работата
 • Намаляване и съкращаване на срещите
 • Прекарване на по-малко време в приложения за имейл и чат
 • Намаляване на прекъсванията и разсейването
 • Измерване на резултатите, а не на часовете
 • Внедряване на асинхронна работа
 • Поддържане на добро заплащане на служителите
 • По-лоялни служители
 • Осигуряване на редовна обратна връзка от служителите
 • Учене от опити и грешки

На финала

Много компании са успели с намалена работна седмица и се радват на предимства като повишена производителност и повече време за преследване на лични интереси и цели. Въпреки това, съкратеният график не работи за всички индустрии и организации. Освен това, намаленото работно време  няма да поправи токсично работно място или неприятна работа.