Employer branding

Как корпоративната социална отговорност насърчава устойчивия бизнес

Posted on

Ще ви отнеме само 4 минути От 50-те години насам корпоративната отговорност е средството, чрез което обществеността може да държи компаниите отговорни за своите действия. Днес корпоративната социална отговорност е все по-важна и може да приеме различни форми – включително про-боно работа, дарения на продукти, финансови вноски, дни на общественополезен труд на служители, екологични практики и много повече креативни начини, по […]

Employer branding

Колко е лесно да подобрим организационната култура на компанията ни

Posted on

Ще ви отнеме само 5 минути Мениджъри на компании често ме питат: „Кое е това ЕДНО НЕЩО, което мога да направя, за да подобря културата на моята организация?“ Истината е, че няма просто едно нещо, което ще подобри начина, по който вашите служители се чувстват относно това, което правят и за кого го правят. Определяме културата като колективни сърца и умове […]

Employer branding

Ето защо обичаме ангажираността на служителите

Posted on

Ще ви отнеме само 3 минути Обичам ангажираността на служителите съм убеден, че и вие също: засилена екипност, намалени стрес и текучество, по-гладки процеси и навлизане на новите служители. Предимствата на високата ангажираност могат да бъдат много. Ето онези 6, които според мен са най-релевантни за съвременния бизнес. 1. Повишено чувство за общност По същество всички бизнеси с повече от един […]

Организационна култура

Как да променим организационната култура

Posted on

Ще ви отнеме само 2 минути Всяка промяна е трудна, но културната промяна е особено трудна трансформация поради качествените елементи. Какви са качествените елементи на организационната култура? Те включват неща като ценности, стилове на комуникация, начини на работа (т.е. пъргав срещу внимателен), психологическа безопасност и настроения на служителите. Промяната в организационната култура е важна за бизнеса, за да бъде стабилен, без […]