Employer branding

Въздействието на намаленото работно време

Posted on

Ще ви отнеме само 3 минути Основната цел на намалената работна седмица е да се подобри качеството на живот на служителите. Като работят по-малко часове и почиват повече, хората имат повече време за семейството, приятелите и домашните любимци, спорт, личностно развитие, образование, пътуване, хобита, поддръжка и подобрения на дома

Организационна култура

Как по-кратката работна седмица може да повиши нашата производителност

Posted on

Ще ви отнеме само 3 минути По-кратката работна седмица определено може да повиши вашата производителност. За да постигнете успех, трябва да се съсредоточите и да работите ефективно. И докато този вид работна седмица не е за всеки, за тези, които процъфтяват, производителността си заслужава.

Employer branding

Какво е фирмена култура? Как да изградим положителна среда.

Posted on

Ще ви отнеме само 7 минути Как да създадете печеливша фирмена култура, която ще привлече кандидати, ще задържи най-добрите таланти и ще засили вашия бизнес по пътя към успеха. Вашата фирмена култура е споделеният набор от ценности, вярвания и нагласи, които ръководят вашата организация. Това се отразява в начина, по който се отнасяте към клиентите и служителите си. Това влияе върху […]

Employer branding

Позитивната работна култура е по-продуктивна

Posted on

Ще ви отнеме само 5 минути Позитивното работно място е по-успешно с течение на времето, защото повишава положителните емоции и благополучие. Това от своя страна подобрява взаимоотношенията на хората помежду си и засилва техните способности и креативност.

Employer branding

Как корпоративната социална отговорност насърчава устойчивия бизнес

Posted on

Ще ви отнеме само 4 минути От 50-те години насам корпоративната отговорност е средството, чрез което обществеността може да държи компаниите отговорни за своите действия. Днес корпоративната социална отговорност е все по-важна и може да приеме различни форми – включително про-боно работа, дарения на продукти, финансови вноски, дни на общественополезен труд на служители, екологични практики и много повече креативни начини, по […]

Employer branding

Колко е лесно да подобрим организационната култура на компанията ни

Posted on

Ще ви отнеме само 5 минути Мениджъри често ме питат: „Какво мога да направя, за да подобря културата в моята организация?“ Истината е, че няма само едно нещо, което ще подобри начина, по който вашите служители се чувстват относно това, което правят и за кого го правят. Определяме културата като колективни сърца и умове на една организация. Има много неща, които влияят […]

Employer branding

Ето защо обичаме ангажираността на служителите

Posted on

Ще ви отнеме само 3 минути Обичам ангажираността на служителите съм убеден, че и вие също: засилена екипност, намалени стрес и текучество, по-гладки процеси и навлизане на новите служители. Предимствата на високата ангажираност могат да бъдат много. Ето онези 6, които според мен са най-релевантни за съвременния бизнес. 1. Повишено чувство за общност По същество всички бизнеси с повече от един […]

Организационна култура

Как да променим организационната култура

Posted on

Ще ви отнеме само 2 минути Всяка промяна е трудна, но културната промяна е особено трудна трансформация поради качествените елементи. Какви са качествените елементи на организационната култура? Те включват неща като ценности, стилове на комуникация, начини на работа (т.е. пъргав срещу внимателен), психологическа безопасност и настроения на служителите. Промяната в организационната култура е важна за бизнеса, за да бъде стабилен, без […]