ISO 14001

Зелени бизнес стратегии

Posted on

Ще ви отнеме само 3 минути Зелените бизнес стратегии – могат ли те да повишат ефективността и конкурентноспособността? Компанията може да се ориентира по отношение на екологичните проблеми, с които се сблъсква, за да преследва конкурентоспособността. Всъщност, тя може да разглежда екологичните проблеми като риск или възможност. Обикновено управлението на околната среда се разглежда като разход и риск. Те реагират реактивно […]

ISO 14001

Какво е ISO 14001?

Posted on

Ще ви отнеме само 2 минути Какво е ISO 14001? Може ли да се даде прост отговор на този въпрос? Не само вие се питате какво е ISO 14001. Тук са посочени основите и изискванията на стандарта и какво трябва да направите, за да внедрите система за управление на околната среда и да я сертифиците по стандарта ISO 14001. Какви са […]

ISO 14001

7 стъпки при управление на отпадъци съгласно ISO 14001

Posted on

Ще ви отнеме само 4 минути Какво е управление на отпадъците? То е повече от събирането на боклука и изхвърлянето му на депо. Фирмите редовно използват опасни материали или генерират опасни отпадъци, които при неправилно боравене представляват заплаха за здравето на хората и околната среда. Тези материали се намират в ежедневни предмети като флуоресцентни лампи, електронни устройства и батерии, както и […]