Организационна култура

Как да променим организационната култура

Posted on

Ще ви отнеме само 2 минути Всяка промяна е трудна, но културната промяна е особено трудна трансформация поради качествените елементи. Какви са качествените елементи на организационната култура? Те включват неща като ценности, стилове на комуникация, начини на работа (т.е. пъргав срещу внимателен), психологическа безопасност и настроения на служителите. Промяната в организационната култура е важна за бизнеса, за да бъде стабилен, без […]