Резултати

Увеличение на търговските резултати

Целта ми е да създам видими положителни резултати за търговските ви екипи:

1. По-висока активност спрямо  проспектите.

Намирането на проспекти е едно от най-големите предизвикателства пред моите клиенти. За увеличаването на продажбите във всяка една компания, първо трябва да се увеличат активностите относно проспектите.

2. Увеличаване на средния размер на сделките.

Много организации последователно проследяват броя на продажбите, които всеки търговец сключва, но малцина следят средния размер на тези продажби. Чрез увеличаване на средния размер на всяка една продажба, рентабилността се увеличава драстично с минимални допълнителни усилия.

3. Повече препоръки.

На съвременния пазар всеки търговец трябва да получава непрекъснато референции от силни клиенти и препоръки към техни съществуващи партньори и клиенти. Това е най-лесният начин да си набавите необходимия брой проспекти, вместо да се гърчите с повече и повече cold calls.

4. Повече оферти и проформи, повече продажби.

Много търговци губят времето си с проспекти, които нямат намерение да правят бизнес с тях. Затова една от най-важните зони за фокусиране на Даниел е да помогне на търговските екипи да предотвратят загубата на време за писане на ненужни оферти и презентации—и да им помогне да прекарват повече време с добре-квалифицирани проспекти.

Знам, че искате да прекарвате по-малко време в изготвянето на оферти и да имате повече време за продажбени срещи и разговори.

Ако тези въпроси са в главата ви сега и имате 30 свободни минути, позвънете или пишете сега. Аз ще се радвам да поговорим.