Цели

Целите, за чието постигане аз помагам на клиентите, включват:

  • Разработване на системен подход за успешен край на сделките
  • Създаване на системна последователност на обработване на проспектите
  • Създаване на ясна стратегия за управление на продажбите 
  • Разгръщане на процеса на наемане само на A-играчи
  • Рафиниране на съществуващия продажбен процес – за ускоряване на продажбените резултати
  • Разработване на специфична метрика за търговската активност на всеки търговец
  • Подобряване на планирането на „фунията” и отчитането на търговските операции
  • Внедряване на система за управление на търговците и поставяне на основите на увеличение на търговския екип

При постигането на тези цели аз ви обещавам  десетократно възвръщане на техните инвестиции.

Целта на всички мои проекти е да се направят възможно най-малки промени в организацията, за да се постигнат максималните възможни резултати. Смятам, че малки подобрения на точните места могат да доведат до големи подобрения в резултатите.

Ако Вие виждате познати предизвикателства, които стоят и пред Вашата организация, свържете се с мен сега, за да ги обсъдим и положим началото на създаването на Вашата търговска стратегия.